2 Ekim 2011

günün sözü

"A compromise is the art of dividing a cake in such a way that everyone believes he has the biggest piece."
-Ludwig Erhard

"Uzlaşma, bir pastayı herkesin kendisinin en büyük payı aldığını düşünecek şekilde bölme sanatıdır."
-Ludwig Erhard

Hiç yorum yok: